کیت استخراج DNA از بافت (DNA Extraction Kit-Tissue) 100 تایی

namagene-product-image

کیت استخراج DNA از بافت (DNA Extraction Kit-Tissue) 100 تایی

موجود

این کیت جهت استخراج DNA از بافت می‌باشد و به گونه‌ای طراحی شده که به روش آسان و سریع DNA ژنومی را از بافت خالص‌سازی می‌کند. اساس این کیت بر مبنای اتصال ماده ژنتیکی به سیلیکا می‌باشد و طی آن پروتئین‌ها، نمک‌ها و ...به نحو موثری حذف می‌شوند  و DNA حاصل با خلوص و کیفیت بالا می‌باشد. بافر هضم‌کننده بافت در این کیت به گونه‌ای طراحی شده که بیش‌ترین میزان بافت را در طی دو ساعت و حداکثر برای برخی بافت‌های خاص طی یک شبانه‌روز به طور کامل هضم می‌کند.

این کیت جهت استخراج DNA از بافت می‌باشد و به گونه‌ای طراحی شده که به روش آسان و سریع DNA ژنومی را از بافت خالص‌سازی می‌کند. اساس این کیت بر مبنای اتصال ماده ژنتیکی به سیلیکا می‌باشد و طی آن پروتئین‌ها، نمک‌ها و ...به نحو موثری حذف می‌شوند  و DNA حاصل با خلوص و کیفیت بالا می‌باشد. بافر هضم‌کننده بافت در این کیت به گونه‌ای طراحی شده که بیش‌ترین میزان بافت را در طی دو ساعت و حداکثر برای برخی بافت‌های خاص طی یک شبانه‌روز به طور کامل هضم می‌کند.

در این روش میزان آلودگی به حداقل رسیده و میزان خطای کاربر بسیار کاهش می‌یابد. همچنین سرعت و بازدهی این روش قابل توجه است.

 DNAحاصل جهت مطالعات بعدی مانند NGS ، Micro array، southern blotting, qf-PCR و... استفاده می‌شود.

از این کیت می‌توان در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، ژنتیک ، پزشکی قانونی، دام و آبزیان و همچنین در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی استفاده نمود.

 • Qty

  100 rxn

 • Brand

  Nama Gene Azma

 • Cat No.

  T/N057G

 • Kit Contents
  • Lysis Buffer (20 ml)
  • Proteinase K (2 x 1ml)
  • Binding Buffer (10 -20 ml)
  • Wash Buffer I (50 ml)
  • Wash Buffer II (50 ml)
  • Elution Buffer (20 ml)
  • Spin Column (50)
  • Collection tube (150)
 • Storage Condition
  • PK @ -20°C
  • Other @ RT
 • Protocol (Fa Version) دریافت
 • Protocol (En Version) دریافت
 • Flowchart دریافت