حریم خصوصی کاربران

حریم خصوصی شرکت نما ژن آزما

این سایت متعلق به شرکت نما ژن آزما می باشد و با شناسه ملی 14010673208 در ایران ثبت شده است

شرکت نما ژن آزما در حفظ حریم خصوصی کاربران (شما) خود را متعهد می داند و حفظ امنیت اطلاعات شخصی شما را امری بسیار جدی و مهم می داند.

اطلاعات شخصی دریافت شده از کاربران به هیچ عنوان در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.

اگر از طریق لینکهای موجود در این سایت به سازمانهای دیگری مرتبط شدید حتماً قوانین و کوکی های مربوط به آن سایتها را مطالعه نمایید، چون کنترل محتوا و حفظ حریم خصوصی افراد در این سایتها خارج از کنترل ما می باشد.

شرکت نما ژن آزما اطلاعات شخصی شما را در اختیار افراد و سازمانهای دیگر قرار نخواهد داد مگر با رضایت شما یا در خواست رسمی از سوی مراجع قضایی جهوری اسلامی ایران

شرکت نما ژن آزما خود را ملزم می داند در صورت تغییر در سیاستها و قوانین مرتبط با حریم خصوصی، کاربران و مشتریان خود را از این تغییر آگاه سازد.

نگهداری از گذر واژه بر عهده کاربران می باشد و از افشای آن خودداری فرمایید.

اطلاعاتی که بصورت اتوماتیک از کاربر دریافت می شود، مانند تاریخ و زمان ورود به سایت، صفحات مشاهده شده و... امکان شناسایی کاربر را برای ما فراهم نمی کند و از آنها برای بهبود خدمت رسانی استفاده خواهد شد.